BIM

Dagelijks krijgen we aanvragen voor nieuwe projecten en bijna dagelijks komen de termen Bim en Revit naar boven.

BIM / Revit

De bouwwereld heeft Bim omarmt, op heel veel punten begrijpelijk. Een grote transitie voor bouwers, architecten en ingenieurs bureaus. Voor ons ook op veel punten, waarbij wij normaliter altijd de 3D modellen zelf bouwen worden deze steeds vaker aangeleverd.

De meeste klanten gaan ervan uit dat een 3D model een 3D model is. Helaas is dit niet zo. Wij hebben een bepaalde werkmethodiek, die ervoor zorgt dat wij een geoptimaliseerd 3D model opbouwen, met een zo hoog mogelijke detaillering en in een zo kort mogelijke tijd.

Een Revit model bevat echter veel meer informatie dan wij voor visualisatie nodig hebben. Daarnaast hebben we gemerkt dat deze modellen vaak bepaalde detaillering missen. Het eerste dat wij doen, nadat wij het Revit model hebben geimporteerd, is alles verwijderen wat voor ons niet van belang is. Vaak zijn dit technische installaties, spouwmuren, sanitair, keukens etc.. Daarnaast moeten wij het 3D model vaak ook nog herstructureren, om het te kunnen voorzien van de juiste materialen. Een groot nadeel voor ons is dat de modellen vaak veel “zwaarder” zijn. Met “zwaarder” bedoelen wij dat het model langzamer rekent en te bewerken is.

Hierbij stuiten we meteen op het grootste probleem; op het moment dat wij het 3D model zelf opzetten, kunnen wij makkelijk wijzigingen doorvoeren, kleine aanpassingen zijn dan ook geen probleem. Echter, indien deze wijzigingen plaatsvinden in het Revit model, moeten de bovenstaande werkzaamheden vaak (deels) opnieuw gedaan worden. Waar je dus in eerste instantie tijd wint, kun je dit bij eventuele mutaties weer verliezen.

Een ander punt is dat wij tijdens de bouw van het 3D model het gebouw leren kennen. Wij zijn vaak de eersten die het gebouw “bouwen”. Het feit dat wij het gebouw van voor tot achter kennen, maakt dat wij makkelijker met de architect/bouwer/opdrachtgever inhoudelijk kunnen overleggen. Een model dat ons is aangeleverd maakt dat we het gebouw minder goed kennen en wij dus meer leunen op de kennis van de architect.

Een Revit model, dat ons goed gestructureerd/gedocumenteerd word aangeleverd, kan de klant en ons behoorlijk wat tijd opleveren. Op het moment dat een plan in DO is en het gaat om de uiteindelijk verkooptekeningen, is dit een prima oplossing. Indien een plan nog niet definitief is en wij visualisaties maken gedurende het ontwerpproces, is een Revit model niet handig; er kan niet snel geschakeld worden, aanpassingen kosten meer tijd.

Buiten het 3D model van een gebouw bestaat een visualisatie nog uit een aantal andere onderdelen: het maaiveld, de aankleding, extra detaillering, goede daken, camera’s en belichting, materialen en uiteindelijk de retouch werkzaamheden.

Lang verhaal in het kort.

Wij kunnen prima overweg met Revit modellen. Bij een offerteaanvraag vragen we wel altijd om het Revit model te zien. Wij kunnen aan de hand van dit model bepalen wat de detaillering en structuur is van het Revit model. Wij zien grote verschillen in kwaliteit van de aangeleverde Revit modellen. Een goed Revit model kan een flinke besparing opleveren.